en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstgram
+40-21-311-6176
ȘTIRI

Consultatie gratuita
Abonati-va la buletine
Cerere de contactare
Descarcati brosuri
Solicitati o brosura
Buletine
5 Minute de Offshore
De ce LAVECO?
Cum se comanda o companie de la LAVECO Ltd.?
Știri recente
Ratele de schimb valutar: USD/1 unitate
2019.01.16
HUF 0.0036
GBP 1.2748
CHF 1.0185
RUB 0.0149
HKD 0.1276
JPY 0.0092
CNY 0.1459
CAD 0.7522
AUD 0.7131
BRL 0.2685
EUR 1.144
INMATRICULARE COMPANII 
MAREA BRITANIE – LLP
 UK Broşuri (Englez)

Descarcati brosuri
UK Broşuri (Englez)

 5 lucruri pe care probabil nu le stiati despre companiile englezesti
Formatul LLP nu este foarte cunoscut publicului general. Beneficiile societăţilor LLP constau în faptul că, în anumite circumstanţe, nu există impozit pe profit, având în vedere că, în conformitate cu principiile impozitării de tip flow-through, membrii unui LLC sunt responsabili numai pentru impozitul pe profitul obţinut acolo unde sunt rezidenţi fiscali. Ca urmare a nivelului ridicat de prestigiu, companiile LLP sunt excelente mai ales pentru efectuarea tranzacţiilor între Marea Britanie şi parteneri non-UE.   

Nu numai că este capitala Regatului Unit, dar Londra reprezintă şi unul dintre cele mai importante centre financiare din lume. Situată pe malul râului Tamisa, în sud-estul Angliei, are o suprafaţă de 1610 km² şi o populaţie de peste 7 milioane de locuitori, fiind cel mai mare oraş din Europa. Londra poate fi împărţită în câteva zone mai mici, dintre care cele mai cunoscute sunt Oraşul Londra (the City), Oraşul Westminster şi West End. The City este adevăratul centru financiar şi de afaceri, aici aflându-se instituţii ca: Banca Angliei, Bursa Regală şi Bursa de Acţiuni şi, de asemenea, Turnul Londrei şi Catedrala Sf. Paul. Oraşul Westminster a fost centrul religios şi politic al ţării pentru aproape 1000 de ani. Casa Parlamentului, Westminster Abbey şi Palatul Buckingham pot fi găsite aici. West End este cunoscut ca centrul cumpărăturilor şi al divertismentului, incluzând zone şi magazine cunoscute, ca Soho, Covent Garden, Harrods şi Fortnum şi Mason. Cu toate că finanţele şi serviciile reprezintă 85% din economia Londrei, există şi o industrie puternică a turismului.

Istorie:

„Londinium” a fost înfiinţat de romani ca un centru important de comunicaţii şi la scurt timp după invazia lor din 43 e.n. un oraş tipic roman s-a dezvoltat în zona numită astăzi the City. Următoarele dezvoltări majore au avut loc în timpul saxonilor, când Westminster a apărut ca un centru atât politic, cât şi religios. Sub conducerea lui William I, Londra a devenit capitala ţării şi, de asemenea, un centru comercial. În 1665 şi 1666 Londra a fost devastată mai întâi de marea ciumă şi apoi de marele incediu al Londrei, care a distrus 80% din oraş. Londra a fost reconstruită şi la sfârşitul secolului al XVII-lea ajunsese cel mai mare oraş din Europa, iar nivelul fenomenal de dezvoltare pe parcursul următorilor 200 de ani, a făcut ca acest oraş să fie cel mai mare din lume, până în 1920 când New York-ul a preluat conducerea. Bombardamentul din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a provocat pagube mari, ceea ce a determinat punerea în practică a unui program de reconstruire şi modernizare. În anii 1950 s-a mărit foarte mult numărul imigranţilor, ceea ce a conferit Londrei un caracter pluri-rasial.

Politica:

Londra a beneficiat întotdeauna de un statut aparte, având propriul primar de mulţi ani (un sistem ce a fost reintrodus în mai 2000), precum şi propria poliţie. Este, de asemenea, casa Parlamentului Britanic, a monarhului, cât şi a primului ministru.

Informatii generale privind Parteneriatele cu Raspundere Limitata (LLP), Marea Britanie

 

Ce este un parteneriat cu răspundere limitată (LLP)?

 

Un parteneriat LLP este un parteneriat care în el însuşi este o persoană juridică şi ai cărui parteneri se bucură de răspundere limitată. Parteneriatul a existat în formă de societate în legislaţia privind corporaţiile din Regatul Unit pentru mai mult de un secol, dar o nouă lege privind răspunderea limitată, care a fost abordată în 2000, a modernizat total parteneriatul, simplificând funcţionarea lui şi făcând-o mai convenabilă.

Statutul companiei:

Companie nerezidenta/rezidenta
Legislaţia aplicabilă: Legea privind parteneriatul cu răspundere limitată din 2000, Reglementările privind parteneriatul cu răspundere limitată din 2001.
Metoda de înmatriculare: Partenerii semnează un formular special şi acesta este înregistrat la Biroul Companiilor. Este emis un Certificat de Înmatriculare de către Biroul Companiilor urmare a înregistrării.
Timpul de înmatriculare: 1 lună
Sufixe posibile la numele companiei: LLP sau Limited Liability Partnership
Restricţii legate de numele companiei: Numele unui LLP nu trebuie sa fie la fel sau similar cu un nume deja înregistrat. Numele nu trebuie să includă următoarele nume sau derivatele acestora: British, English, European, Great Britain, United Kingdom, International, National, Institute, Authority, Board, Council, Chamber, Charter, Chemistry, Holding, Registered, Sheffield, Trade Union, Foundation, Trust, Stock Exchange, University, Credit Union, Bank, Insuarance şi altele câteva.
Capitalizare: Nu există cerinţe privind minimul.
Natura acţiunilor: Nu se emit acţiuni.
Structura LLP: Un LLP este format din parteneri (cel puţin doi) în scopul desfăşurării unei afaceri legale cu scopul obţinerii unui profit. Răspunderea asociaţilor este limitată la bunurile LLP. LLP nu are directori, deoarece este administrată de obicei de asociaţi, deşi este posibilă numirea unui director.
Numărul de directori: LLP-urile nu au directori.
Numărul proprietarilor (asociaţii): Este necesar un minim de doi asociaţi pentru a forma un LLP. Numărul minim de asociaţi desemnaţi (vezi mai jos) este 2. Dacă compania are doar doi asociaţi, amândoi vor fi asociaţi desemnaţi.
Cine poate fi asociat la un LLP? Orice persoană fizică sau juridică poate fi asociat la un LLP. Nu există restricţii cu privire la naţionalitate sau rezidenţă a asociaţilor, adică asociaţii pot fi rezidenţi sau non-rezidenţi ai Regatului Unit.
Care este diferenţa dintre un parteneriat cu răspundere limitată şi o Ltd? Structura unui LLP este diferită de aceea a unei Ltd(vezi mai sus). În plus, există diferenţe semnificative din punct de vedere al impozitării. LTd-urile sunt impozitate ca şi corporaţii, pe când LLP—urile sunt impozitate ca şi parteneriate (vezi informaţiile detaliate de mai jos).
Informaţii disponibile publicului. Numele LLP-ului, adresa sediului registrat, numele şi adresele partenerilor, numele şi adresele partenerilor desemnaţi.
Dezvăluirea proprietarilor (asociaţilor). Numele şi adresele partenerilor sunt disponibile publicului.
Cerinţe legate de contabilitate Fiecare LLP trebuie să furnizeze Biroului Companiilor  un raport anual şi dări de seamă contabile anuale, cu privire la realizarea financiară şi poziţia LLP-ului de-a lungul anului.
Adresa sediului registrat Fiecare LLP trebuie să aibă un sediu registrat, care trebuie să fie o locaţie fizică, nu doar o cutie poştală. Adresa registrată poate fi oriunde în Anglia şi Wales. Toate documentele oficiale, scrisorile şi remiterile Biroului Companiilor, ca şi notificările şi documentele juridice trebuie trimise la adresa sediului registrat. Dacă un LLP îşi schimbă adresa sediului registrat după înmatriculare, atunci Biroul Companiilor trebuie notificat cu privire la noua adresă în termen de 14 zile de la modificare. Toate documentele companiei (sau copii ale acestora) trebuie ţinute la adresa sediului registrat.
Secretar registrat: Cu toate acestea, este de dorit să fie numit un secretar calificat local, care va fi răspunzător cu pregătirea raportului anual al companiei şi cu păstrarea înregistrărilor profesionale pentru a evita riscul penalităţilor.
. Ce se înţelege prin “membru desemnat”?

Membri desemnaţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri către LLP ca şi oricare alt membru. Aceste drepturi reciproce şi îndatoriri sunt guvernate de acordul de parteneriat cu răspundere limitată şi de legea generală. Cu toate acestea, legea impune alte responsabilităţi membrilor desemnaţi. Mebri desemnaţi sunt răspunzători cu privire la:

 • Numirea unui auditor,
 • Semnarea contabilităţilor în numele membrilor,
 • Furnizarea contabilităţilor către registrator,
 • Notificarea registratorului cu privire la modificări de parteneriat sau modificări ale adresei sediului registrat sau numelui LLP-ului,
 • Pregătirea, semnarea şi furnizarea către registrator a raportului anual şi
 • Acţioneze în numele LLP-ului dacă acesta este dizolvat.

Membri desemnaţi sunt răspunzători în faţa legii pentru neducerea la îndeplinire a acestor responsabilităţi legale.

În orice moment, fiecare LLP trebuie să aibă cel puţin doi membri desemnaţi, numiţi oficial. Dacă există mai puţin de doi membri desemnaţi atunci fiecare membru este presupus a fi membru desemnat.
Cerinţe privind utilizarea numelui LLP-ului şi alte informaţii legate de înmatriculare:

LLP-ul trebuie să-şi vopsească sau ataşeze numele pe faţada fiecărui sediu sau loc în care sunt realizate afacerile sale – chiar dacă acela este locuinţa unui membru. Numele trebuie menţinut vopsit sau ataşat în acel loc şi trebuie să fie citeţ şi să iasă în evidenţă. LLP-ului trebuie să-şi declare numele, cu scris citeţ, pe următoarele:

 • Toate scrisorile de afaceri ale LLP-ului,
 • Toate notificările sale şi alte publicaţii oficiale,
 • Toate facturile de schimb valutar, cecuri şi ordine de plată şi bunuri pretinse a fi  seamnate de, sau în numele LLP-ului
 • Toate facturile de mesagerie, facturile, chitanţele şi scrisorile de credit.

În plus, LLP-ul trebuie să pună următoarele informaţii pe toate scrisorile sale de afaceri şi formularele de comandă:

 • Locul înmatriculării (de exemplu, Înmatriculat în Londra) şi numărul de înregistrare,
 • Faptul că este un parteneriat cu răspundere limitată,
Adresa sediului registrat. Dacă o scrisoare de afaceri sau formular de comandă menţionează mai multe adrese, este recomandabil să se menţioneze care dintre acestea este adresa sediului registrat. 
Ce este un raport anual şi când trebuie furnizat?

Un raport anual este o sinteză a informaţiilor cu privire la LLP şi trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

 • Numele LLP-ului,
 • Numărul de înregistrare.
 • Adresa sediului registrat,
 • Adresa unde sunt păstrate anumite registre ale LLP-ului, dacă nu sunt ţinute la sediul registrat
 • Numele şi adresa fiecărui membru,
 • Dacă nu toţi membrii sunt membri desemnaţi, atunci detalii cu privire la care dintre aceştia sunt membri desemnaţi.

Raportul anual este diferit de dările de seamă contabile anuale ale LLP-ului. Fiecare LLP trebuie să furnizeze un raport anual către Biroul Companiilor cel puţin o dată la 12 luni. Raportul anual trebuie furnizat Biroului Companiilor în termen de 28 de zile de la aniversarea înmatriculării LLP-ului.

Membri desemnaţi ai unui LLP trebuie să se asigure şi sunt răspunzători ca:

 • Raportul anual să fie furnizat la timp Biroului Companiilor şi
 • Raportul anual oferă o imagine reală a partenerialui LLP-ului în momentul furnizării acestuia.
Membri desemnaţi pot fi daţi în judecată în cazul în care LLP-ul nu furnizează la timp raportul anual.
Raporturi contabile anuale:

Fiecare LLP trebuie să pregătească dările de seamă contabile anuale care relatează cu privire la realizările financiare şi poziţia LLP-ului de-a lungul anului. Perioada raportată în dările de seamă este numită an financiar, sau perioadă de referinţă contabilă. Aceasta începe în ziua imediat următoare după terminarea anului financiar anterior sau, în cazul unui nou LLP, din ziua înmatriculării. Pentru toate LLP-urile noi, prima perioadă de referinţă contabilă este stabilită în mod automat ca fiind prima aniversare a ultimei zile din luna în care a fost înmatriculat LLP-ul. De exemplu, dacă LLP-ul a fost înmatriculat pe 10 iunie 2001, data referinţei sale contabile va fi stabilită ca fiind 30 iunie. Următoarea perioadă de referinţă contabilă va începe pe 1 iulie 2002 şi se va termina în 30 iunie 2003.

Raporturile contabile trebuie depuse la Registrul companiilor in decurs de 10 luni de la data de referinta contabila..
Ce cuprinde un set de rapoarte contabile?

În general, rapoartele contabile trebuie să cuprindă:

 • Un raport contabil cu profitul şi pierderile,
 • Un bilanţ contabil semnat de un membru desemnat,
 • Un raport al revizorului contabil semnat de acesta,
 • Notiţe privind rapoartele contabile
 • Rapoarte contabile de grup (dacă este necesar)
Dările de seamă contabile trebuie aprobate de membrii LLP-ului şi semnate înainte să fie trimise la Registrul Companiilor.
Penalităţile pentru completarea cu întârziere a rapoartelor contabile.

Există în mod automat o penalitate civilă sau penală pentru completare cu întârziere. Mărimea penalităţii depinde de cât de târziu sunt completate rapoartele contabile. Penalităţile fixe sunt, după cum urmează:

Durata intarzierii Penalizare
3 luni sau mai puţin GBP 100
3 luni şi o zi până la 6 luni GBP 250
6 luni şi o zi până la 12 luni GBP 500
Mai mult de 12 luni GBP 1000

Nepredarea la timp a rapoartelor contabile este şi o infracţiune pentru care pot fi daţi în judecată membri desemnaţi.
Impozitarea LLP-urilor: LLP-urile sunt impozitate ca şi parteneriate. Aceasta înseamnă că compania nu este impozitată la nivel de corporaţie, ca şi în cazul aşa numitelor limited companies. Profitul unui LLP este împărţit între parteneri în relaţie cu participaţia acestora în LLP, şi partenerii trebuie să plătească impozitele în locul în care sunt rezidenţi pentru scopuri de impozitare. Venitul primit de la LLP trebuie adăugat la venitul primit din alte surse şi impozitul trebuie calculat în funcţie de venitul total. Dacă partenerii unui LLP nu sunt rezidenţi în UK, LLP-ul nu a desfăşurat activităţi pe teritoriul UK şi nu a primit venit din surse UK, atunci partenerii nu vor fi supuşi impozitării în UK.
Tratatele privind dubla impunere: LLP-urile nerezidente nu sunt supuse tratatelor privind evitarea dublei impuneri încheiate de UK.

 

COSTURI OBLIGATORII (platibile inainte de inmatriculare)

DATE DE INMATRICULARE
Taxă de înmatriculare: 80 GBP
Autentificare internaţională (Apostille): 225 GBP
Emisiunea acţiunilor, procese verbale şi formulare iniţiale: 115 GBP
Ştampila societăţii: 30 GBP
Taxe de curier: 50 GBP
Subtotal: Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
TAXE ANUALE*
Sediu registrat: Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
Taxă de administrare: 200 GBP
Taxa pentru verificarea documentelor de due diligence:   100 GBP
Subtotal: 990 GBP
Total: 1490 GBP

* Taxele anuale pentru primul an de existenţă a firmei sunt plătibile înainte de înmatriculare. Ulterior, se plăteşte anual suma de 990 GBP începând cu cel de-al doilea an de existenţă a companiei. Neplata taxelor anuale duce la radierea companiei din Registrul Comerţului.

Suma de 1490 GBP include următoarele servicii: constituirea societăţii, taxe plătibile guvernului local pentru înmatricularea companiei, furnizarea unui sediu registrat pentru un an, mapă luxoasă din piele cu actele companiei conţinând certificatul de înmatriculare cu Apostille, acord de parteneriat, Registrul de societate, Certificatele de dobânzi, formulare iniţiale şi minute  şi două ştampile ale companiei. Preţul nu conţine costuri ascunse!

COSTURI OPTIONALE
Apostille: 165 GBP
Certificate of Good Standing: 185 GBP
Autentificare notarială:
120 GBP
In situatia in care exista mai mult de 5 mandatari, actionari si beneficiari intr-o companie, se va percepe o taxa aditionala de 100 GBP pentru fiecare persoana in plus.

Preturile nu includ TVA.

Related news:
UK LLP - Cipru - Malta - Hong Kong - EAU    24.02.2014
UK National Audit Office Highlights Unrecovered Tax Debt    18.02.2014
UK Chancellor Hails Tax Deal With IoM    21.10.2013
În UK urmează să se introducă bancnote de plastic    01.10.2013
UK to introduce plastic banknotes    17.09.2013
Think tank calls on uk to 'embrace' tax havens    21.06.2013
Offshore Payroll Providers Under Fire In UK Budget    25.03.2013
UK Chancellor Delivers Pro-Business Budget    22.03.2013
UK signed two new DTAs    19.03.2013
UK Allows Turks And Caicos To Ditch VAT Plans    28.02.2013
Lupta împotriva evaziunii fiscale: la 1 ianuarie intră în vigoare reguli UE mai stricte    24.01.2013
Top