en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstgram
+40-21-311-6176
ȘTIRI

Consultatie gratuita
Abonati-va la buletine
Cerere de contactare
Descarcati brosuri
Solicitati o brosura
Buletine
5 Minute de Offshore
De ce LAVECO?
Cum se comanda o companie de la LAVECO Ltd.?
Știri recente
Ratele de schimb valutar: USD/1 unitate
2017.08.19
HUF 0.0039
GBP 1.2885
CHF 1.0286
RUB 0.0167
HKD 0.1278
JPY 0.0091
CNY 0.1496
CAD 0.785
AUD 0.784
BRL 0.3128
EUR 1.1744
INMATRICULARE COMPANII OFFSHORE 
PANAMA
Cea mai importantă jurisdicţie pentru înmatricularea de societăţi din America Centrală. Începând cu anii 1920, companiile înmatriculate aici au obligaţia de a plăti impozit numai pentru venitul obţinut în Panama. Societăţile înregistrate în Panama sunt populare mai ales în America Latină, datorită vecinătăţii şi utilizării limbii spaniole.

Panama este situatǎ în America Centralǎ, la graniţa cu Marea Caraibelor şi cu Oceanul Pacific de Nord, între Columbia şi Costa Rica. Are o locaţie strategicǎ, la capǎtul estic al istmului care formeazǎ un pod de pǎmânt între America de Nord şi cea de Sud. Din 1999 Panama controleazǎ Canalul Panama, care leagǎ Oceanul Atlantic de Nord cu cel Pacific de Nord, via Marea Caraibelor. Datoritǎ locaţiei geografice avantajoase, economia din Panama este bazatǎ pe servicii îndreptate mai ales cǎtre cele bancare, comerţ şi turism. Canalul şi instalaţiile militare construite aici de americani, au dat naştere la noi proiecte de construcţii. Cultura, obiceiurile şi limba locuitorilor din Panama sunt în mare parte spaniole din Caraibe. Din punct de vedere etnic, majoritatea populaţiei este metisǎ sau un amestec între spanioli, indieni, chinezi şi indieni de vest. Limba dominantǎ şi oficialǎ este spaniola, iar engleza este o limbǎ secundarǎ comunǎ, vorbitǎ de indienii de vest şi de multe persoane din domeniile afacerilor şi al profesiilor.

Istoria:

Panama a fǎcut parte din coloniile Spaniei din America pânǎ în 1821. Se poate spune cǎ într-o mǎsurǎ foarte mare, istoria Panamei a fost o sclavǎ a geografiei sale. Acest fapt a fost valabil atât în istoria sa timpurie, cât şi în cea mai recentǎ. În noiembrie 1903 manevrele navale ale Statelor Unite au ajutat rebelii din Panama sǎ se separe de Columbia printr-o revoluţie aproape fǎrǎ vǎrsare de sânge. În Panama City, pe 3 noiembrie, rebelii, în frunte cu Amador Guerrero, au declarat Panama ca fiind o republicǎ independentǎ. Dupǎ doar douǎ sǎptǎmâni, reprezentanţii noii republici au semnat Tratatul Hay-Bunau Varilla, prin care Panama acorda Statelor Unite drepturi sǎ construiascǎ şi sǎ administreze canalul cu acelaşi nume. Acest tratat reprezentase un litigiu diplomatic între Statele Unite şi Panama, pânǎ la semnarea Tratatului Torrijos-Carter în 1977.

Politica:

Panama este o democraţie reprezentativǎ, cu trei ramificaţii ale guvernului: executivǎ şi legislativǎ, alese prin vot direct pe 5 ani şi una juridicǎ, numitǎ în mod independent. Ramura executivǎ include un preşedinte şi doi vice-preşedinţi. Cea legislativǎ este compusǎ dintr-o Adunare Legislativǎ unicameralǎ cu 72 de membri. Secţiunea juridicǎ este dominatǎ de Curtea Supremǎ, care are nouǎ membri şi include toate tribunalele. Un Tribunal Electoral autonom supervizeazǎ înregistrarea voturilor, procesul electoral şi activitǎţile partidelor politice. Toate persoanele cu vârsta peste 18 ani trebuie sǎ voteze, deşi cei care nu fac lucrul acesta nu sunt penalizaţi.

DATE DE INMATRICULARE
Metoda de înmatriculare/înregistrare: Actul constitutiv trebuie semnat de către fondator, care va denumi directorii societăţii.
Forma legală a companiei:
Societate cu Răspundere Limitată
Statutul companiei: Companie rezidenta
Legislaţia aplicabilă: Legea civilă, Legea nr. 32 din 1927 cu privire la Societăţi
Sufixe posibile la numele companiei: Toate numele trebuie să se termine în: S.A., Inc., Corp.

Restricţii legate de numele companiei:
Pentru folosirea termenilor Finance, Trust, Insurance este nevoie de autorizaţii speciale,terminaţiile Limited şi Ltd. Nu figurează în denumirea societăţii.
Timpul de înmatriculare: 5-6 săptămâni
Numărul de directori: Minimum 3, de orice naţionalitate
Numărul de acţionari: Minimu 1.
Capitalizare::
Nu există limitări.
Cerinţe legate de contabilitate:
Realizarea bilanţului auditat este o cerinţă.
Natura acţiunilor: Acţiuni nominative sau la purtător.
Taxe şi impozite anuale: 300 USD 
Informaţii disponibile publicului: Birou înînregistrat, agent, directori, Actul constitutiv.
Dezvaluirea beneficiarilor:
Nu e cerinţă.
Sediu registrat: Birou înînregistrat local este o cerinţă legală
Secretar/agent înregistrat:
Agentul înînregistrat este o cerinţă legală.
Tratat de evitare a dublei impuneri:
Asupra societăţilor înînregistrate în Panama nu sunt valabile acordurile cu privire la evitarea dublei impuneri.

 

COSTURI OBLIGATORII (platibile inainte de inmatriculare)

TAXE DE CONSTITUIRE
Taxă de înmatriculare: 500 USD
Autentificare notarială: 95 USD
Autentificare internaţională (Apostille): 95 USD
Cheltuieli judiciare, taxe de clasare, taxe de timbru: 50 USD
Emisiunea acţiunilor, procese verbale şi formulare iniţiale: 50 USD
Ştampila societăţii:: 50 USD
Taxe de curier: 50 USD
Subtotal: 890 USD
TAXE ANUALE*
Sediu registrat şi agent registrat: 750 USD
Taxe şi impozite anuale: 300 USD
Taxa pentru verificarea documentelor de due diligence: 100 USD
Subtotal: 1150 USD
Total: 2040 USD

* Taxele anuale pentru primul an de existenţă a companiei sunt plătibile înainte de înmatriculare. Ulterior, se plăteşte anual suma de 1150 USD începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Neplata taxelor anuale duce la radierea companiei din Registrul Comerţului. 

Suma de 2040 USD include următoarele servicii: constituirea societăţii, taxe plătibile guvernului local pentru înmatricularea companiei, certificat de înmatriculare cu Apostille, furnizarea Memorandumului si Statutului autentificate de notar, actul de numire a primilor directori cu autentificare notarială, certificat de acţionari, minute iniţiale, furnizarea unui sediu registrat şi secretar registrat pentru un an, taxa anuală pentru primul an, mapă luxoasă din piele cu actele companiei, două ştampile ale companiei şi livrarea prin curier către sediul Laveco. Preţul nu conţine costuri ascunse!

COSTURI OPTIONALE
Director nominalizat (persoana fizică - 3): 990 USD
Acţionar nominalizat: 295 USD
Împuternicire cu autentificare notarială: 490 USD
Autentificare notarială sau Apostille: 250 USD
Certificate of Good Standing:
495 USD
Certificate of Incumbency: 495 USD
In situatia in care exista mai mult de 5 mandatari, actionari si beneficiari intr-o companie, se va percepe o taxa aditionala de 100 USD pentru fiecare persoana in plus.
Related news:
Panama Backtracks On Controversial New Tax Law    07.01.2014
Planuri pentru imobilizarea acțiunilor la purtător în Panama    01.10.2013
Panama Approves Immobilization of Bearer Shares    02.08.2013
Top